Odszkodowanie za błąd lekarza – kiedy przysługuje?

Błąd lekarza niestety często kosztuje nas zdrowie, a z jego skutkami możemy zmagać się przez wiele lat.

Chociaż lekarze oczywiście nie szkodzą nam celowo, w przypadku wystąpienia tego typu zdarzenia mamy prawo domagać się odszkodowania. Jakie warunki jednak muszą zostać spełnione?

Błąd lekarza: czym jest?

Błąd lekarza bardziej fachowo nazywany jest błędem w sztuce medycznej. Wskazanym mianem określa się działanie lub zaniechanie (podkreślmy, że nieumyślne) osoby wykonującej zawód medyczny, co spowodowało szkodę pacjenta. Jak zostało wspomniane pojęcie nie dotyczy jedynie lekarzy, lecz również lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych czy też farmaceutów. Warto dodać, że błędy dzieli się na kilka kategorii. Pierwsze to diagnostyczne, które odnoszą się do złej oceny stanu pacjenta czy też rozpoznaniu u niego innego schorzenia niż to, na jakie rzeczywiście cierpi. Źle postawiona diagnoza prowadzić może do wyboru nieprawidłowych metod leczenia i tu mowa o błędzie terapeutycznym. Może się to wiązać na przykład z podawaniem nie tych, co należy leków czy nawet zleceniem różnego rodzaju zabiegów, które nie są potrzebne. Jeśli jednak do uszczerbku na zdrowiu pacjenta dojdzie w trakcie operacji, mówi się o błędzie technicznym. Organizacyjny z kolei występuje, gdy placówka źle zorganizowała cały proces leczenia.

Odszkodowanie za błąd lekarza: kiedy mi przysługuje?

Zasadniczo przy okazji odszkodowań za błędy lekarzy wspomina się o granicy trzech lat. Jednak czas ten liczony jest nie od momentu, kiedy doszło do zdarzenia, lecz kiedy zauważone zostały jego skutki i poinformowano o nich osobę, która szkodę powinna naprawić. Warto podkreślić, że nie może upłynąć więcej czasu od dnia popełnienia błędu niż 10 lat. Wskazany okres nie dotyczy dzieci, które z problemami zdrowotnymi zmagają się i wskutek błędu okołoporodowego – mają one czas do 20 roku życia na wystąpienie z pozwem. Niestety wskazany “przywilej” dotyczy jedynie dzieci, które przyszły na świat po 10 sierpnia 2004, w przypadku wcześniej urodzonych sytuacja, w związku ze zmianami w prawie jakie weszły wtedy w życie, wygląda inaczej. Dodajmy, że aby domagać się odszkodowania konieczne jest udowodnienie, że faktycznie w związku z zaistniałym błędem ponieśliśmy stratę na zdrowiu, na przykład poprzez uzyskanie opinii lekarza. Co ważne, że jeśli nikt nie ucierpiał nie otrzymamy odszkodowania. Oczywiście w przypadku, kiedy osoba, która padła “ofiarą” błędu jest niezdolna do samodzielnego funkcjonowania o pieniądze może starać się najbliższa rodzina.

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie?

Warto dodać, że odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwa różne pojęcia. Pierwsze z nich odnosi się do pieniędzy, które za zadanie mają pokryć koszty związane z leczeniem, rehabilitacją, potrzebnymi dojazdami a także, jeśli pacjent takiej wymaga, domową opieką medyczną. Zadośćuczynienie ma z kolei zrekompensować wyrządzoną krzywdę. Warto też dodać, że w wyniku popełnionych przez lekarza błędów możemy starać się o rentę: zarówno w imieniu własnym, lecz również dzieci, które na przykład w wyniku błędu okołoporodowego będą do końca życia musiały podlegać leczeniu.

Niestety błędy lekarza mogą nieść ze sobą naprawdę poważne konsekwencje. Nasza kancelaria pomoże Ci uzyskać odszkodowanie, dlatego zapraszamy do kontaktu.