Zabezpiecz swoją przyszłość: Jak osiągnąć stabilność finansową dzięki rentom odroczonym?

Renty odroczone były powszechnie wybierane w czasach PRL-u. Instrument finansowy wydawał się niezwykle korzystnie – wpłacanie składek miało gwarantować otrzymywanie renty o ustalonej wysokości po ukończeniu umówionego wieku. Jakie są fakty dotyczące rent odroczonych i czy są instrumentami umożliwiającymi uzyskanie stabilności finansowej?

Czym jest renta odroczona?

Renta odroczona to instrument ubezpieczeniowy oferowany przez PZU, zabezpieczający zarówno ubezpieczonego, jak i wskazane osoby uposażone. Klienci byli zobowiązani do wpłacania wysokich składek w krótkim czasie. Z kolei PZU miało po osiągnięciu przez ubezpieczonego określonego wieku, wskazanego w umowie za porozumieniem stron, wypłacać comiesięczne świadczenia o wyznaczonej z góry wartości. Dodatkowo, warunki renty odroczonej przewidywały świadczenia pośmiertne, przeznaczone dla osób uposażonych, wskazanych w umowie.

Renta odroczona, a stabilność finansowa

Dla wielu osób przejście na emeryturę jest stresujące właśnie ze względów finansowych. Obawy z reguły dotyczą niskich stawek świadczeń państwowych. Właśnie dlatego renty odroczone w czasach PRL-u cieszyły się popularnością. Miały stanowić dodatkowe zabezpieczenie – w szczególności ze względu na wyznaczenie stałej kwoty, niezależnej od czynników zewnętrznych.

Niestety w praktyce okazało się, że sytuacja ekonomiczna w kraju niekorzystnie wpłynęła na klientów, którzy zawarli z PZU umowę renty odroczonej. Okazało się, że korzyści są nierealne, a ryzyko inwestycji – nadmiernie wysokie! Zarówno klauzule zawarte w umowach, jak i działania podejmowane przez ubezpieczalnię były niezgodne zarówno z prawem, jak i z zasadami współżycia społecznego. Na rynku wciąż jest ogromne zapotrzebowanie na usługi, jakie oferuje Kancelaria Radcy Prawnego. Poszkodowani konsumenci potrzebują bowiem profesjonalnej pomocy w dochodzeniu swoich praw! A dotyczy to nie tylko osób ubezpieczonych, ale również uposażonych.

Jaki powinien być dobry fundusz inwestycyjny

Analizując charakter umów, wydarzenia w polskiej gospodarce, a także biorąc pod uwagę orzecznictwo sądów, można zaryzykować stwierdzenie, że instytucja renty odroczonej jest całkowitym przeciwieństwem dobrego funduszu inwestycyjnego. Kluczowe jest bowiem bezpieczeństwo! A w szczególności dotyczy to planowania emerytury i pieniędzy, które będą potrzebne w starszym wieku. Nadmierne ryzyko może stać się bowiem przyczyną poważnych problemów, z których ciężko będzie wyjść.

Na szczęście błędy popełnione podczas zawierania umów z PZU można jeszcze naprawić. Kancelaria Ruskowiak oferuje w tym zakresie profesjonalną pomoc. Roszczeń można dochodzić m.in. ze względu na niedozwolone klauzule umowne, działania ubezpieczalni sprzeczne z dobrymi obyczajami, a także nierównomierne rozłożenie ryzyka kontraktowego między stronami umowy.

Renty odroczonej okazały się instrumentem, który nie pozwolił na osiągnięcie stabilności finansowej. Przyczyną tego była przede wszystkim istotna zmiana siły nabywczej pieniądza, mająca miejsce w latach 90.