Co zrobić w przypadku, gdy decyzja ubezpieczyciela jest niezadowalająca?

Kiedy można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Zdarzają się sytuacje, że wypłacona przez ubezpieczyciela kwota odszkodowania wydaje nam się zaniżona lub też nawet otrzymujemy decyzję odmowną. W wyżej wymienionym przypadku przysługuje nam jednak możliwość odwołania. Jak to zrobić?

 Kiedy napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Wypłacenie zbyt niskiej kwoty czy też w ogóle odmowa wydania pieniędzy ze strony ubezpieczyciela nie jest niczym nowym. Niestety, takie sytuacje zdarzają się na porządku dziennym, jednak nie jesteśmy wtedy bezsilni. Zgodnie z obowiązującym prawem mamy możliwość złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Zanim jednak to zrobimy bardzo ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, które otrzymujemy w momencie wykupienia polisy. To właśnie tam możemy często znaleźć odpowiedź na pytanie: dlaczego kwota, którą otrzymałem jest taka mała lub dlaczego ubezpieczyciel nie wypłacił mi żadnych środków?  Warto też jest zaznajomić się z obowiązującym prawem – w takim wypadku, zamiast poszukiwać informacji na przysłowiową “własną rękę”  lepiej skontaktować się ze specjalistą. W jakich sytuacjach zazwyczaj mamy wątpliwości co do wielkości świadczenia, które otrzymaliśmy? Może być to związane chociażby z określeniem wartości naszego samochodu, z momentu zanim doszło do wypadku, nieodpowiedni, wycenianiem szkody z OC lub AC lub wypłacenie, w naszym mniemaniu zbyt niskiego świadczenia za uszczerbek na zdrowiu, którego doświadczyliśmy.

Termin na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Osoba, która planuje skorzystać z polisy powinna pamiętać o kilku istotnych datach. Pierwszą z nich jest termin na zgłoszenie szkody, który zazwyczaj mieści się w przedziale od 3-7 dni. Niedotrzymanie określonego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia czasu  może skutkować tym, że ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania, co jest zgodne z prawem. Zasadniczo na złożenie samego odwołania mamy 3 lata, chyba, że szkoda była następstwem czynu niedozwolonego – wtedy mamy aż 10 lat na odwołanie. Jeśli jednak doszło do niej w wyniku przestępstwa to czas ten wydłuża się aż do 20 lat. Warto podkreślić, że ubezpieczyciel na ustosunkowanie się do naszego pisma ma jedynie 30 dni lub w przypadku gdy sytuacja jest wyjątkowo skomplikowana  okres ten wydłuża się do 60 dni. Odwoływać się od decyzji możemy zarówno telefonicznie, mailowo lub też pisemnie. Co jednak będzie najskuteczniejsze?

Odwołanie – i co dalej?

Pomimo tego, że zazwyczaj mamy możliwość złożyć odwołanie na kilka sposobów, najlepiej jest zrobić to pisemnie – nasza kancelaria wesprze Cię w odwoływaniu się od decyzji od ubezpieczyciela tworząc między innymi tego typu dokument. Jego profesjonalne przygotowanie zwiększa szanse powodzenia i uznania naszego sprzeciwu przez ubezpieczalnię. Jeśli jednak odwołanie nie zostanie uznane możemy, zanim wkroczymy na drogę sądową, wnieść skargę do Rzecznika Ubezpieczonych. W sytuacji, gdy i to nie da zamierzonego rezultatu wnoszone jest powództwo przeciwko ubezpieczalni.

Wypłata świadczeń w ramach ubezpieczenia często może budzić duże wiele kontrowersji. W sytuacji, kiedy planujemy odwoływać się od decyzji, która została wydana warto jest od początku poszukać profesjonalnego wsparcia.